...

Bestuurslid Klaas Kooistra ‘Stichting Multifunctioneel centrum Spijk’ Koninklijk Onderscheiden.

apr 27, 2024 | Algemeen | 0 Reacties

Met trots melden wij dat ons bestuurslid van het eerste uur, Klaas Kooistra, op 26 april 2024 Koninklijk Onderscheiden is als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als toenmalig bestuurslid van Dorpsbelangen Spijk nam hij deel aan de ‘Commissie Voorzieningen’. Deze commissie werd later omgezet in de zelfstandige ‘Stichting MFC Spijk’. Deze laatste exploiteert sinds enkele jaren het totaal gerenoveerde en uitgebreide ‘Spiekhoes’.

De Koninklijke Onderscheiding valt Klaas mede ten deel door zijn meer dan dertigjarige inzet voor V.V. Poolster te Spijk.

Voorzitter Jan den Boer haalde samen met bestuurslid Ab Reitsma Klaas van huis om aanwezig te zijn bij het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen. Het betrof ‘iemand die veel te maken heeft met het Spiekhoes die een lintje zou krijgen’. Volkomen onwetend dat het Klaas zelf betrof, kwamen we de Nicolaikerk binnen, de plaats waar de Koninklijke Onderscheidingen werden uitgereikt. Inmiddels had zijn familie buiten het zicht van Klaas al plaatsgenomen. Toen Klaas zijn naam werd opgeroepen, begeleidden Jan en Ab een totaal verbouwereerde Klaas naar de plek om hem met zijn familie te verenigen.

Wij feliciteren Klaas en zijn familie van harte met deze Koninklijke Onderscheiding!

Bestuur Stichting MFC Spijk.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.