...

Over ons

Een dorpshuis voor en door Spieksters

Het Spiekhoes (voorheen MFC Spijk) is een dorpshuis voor en door het dorp. Na het duurzaam verbouwen en renoveren van de bestaande gebouwen, is het Spiekhoes medio 2023 officieel geopend. Met het Spiekhoes willen we de inwoners van Spijk en omstreken met elkaar blijven verbinden.

In het Spiekhoes vind je activiteiten zoals: muziek (en het oefenen hiervan door o.a. CBS), presentaties, bijeenkomsten voor de jeugd, vergaderingen, gezellige avonden e.d. Ook meer praktische activiteiten vinden hier plaats, zoals: stemmen, expert-spreekuur, contact met de gebiedsregisseur. Dit alles is van groot belang voor de leefbaarheid van het centrumdorp Spijk.’

Wat doen/bieden we?

  • Het Spiekhoes biedt een centrale plek voor de omgeving, met mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten, ontmoeting en letterlijk een podium voor het organiseren van culturele activiteiten. Verder leent het Spiekhoes zich o.a. voor uitvaarten (een opbaarruimte is tevens beschikbaar) en andere plechtigheden.
  • Wekelijks hebben diverse verenigingen hun intrek in één van de zalen, waarbij de maandagavond populair is. Vaste activiteiten zijn o.a.: Muziek lessen voor de jeugd, Volksdansen, MAFF(Meeting At Friday Friends voor jongeren), de Rijdende Popschool, de Fotoclub. Daarnaast organiseert de Ontmoetingsgroep 55+ Spijk maandelijkse themamiddagen en -avonden. Verder zijn er bijeenkomsten van de Visclub HC de Karper, waaronder de maandelijkse klaverjasavonden. Ook zijn er maandelijkse koffieochtenden. Verder vindt er een scala aan minder frequente en éénmalige activiteiten plaats, zoals: bingoavonden, muziekevenementen en toneelvoorstellingen.

Over het Spiekhoes/wie zijn we?

  • Het Spiekhoes bestaat uit een bestuur en een dagelijks beheer. Het bestuur: de ‘stichting MFC Spijk’ bestaat uit 8 personen. De stichting is eigenaar van de gebouwen en beheert deze. Daarnaast exploiteert de stichting het Spiekhoes.
  • Voor het dagelijks beheer is een parttime beheerster in dienst van de stichting. De beheerster wordt veelvuldig ondersteund door horecavrijwilligers. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief voor het regulier onderhoud van het Spiekhoes en de bijbehorende gronden, het inrichten en opruimen van ruimtes, de zorg voor een goede werking van de Audio/Visuele middelen e.d.
  • Het bestuur laat zich adviseren door een klankbordgroep die uit 5 personen bestaat. De groep maakt zelf geen plannen, maar reageert op voorstellen en peilt het draagvlak peilt onder de inwoners.
Jan den Boer

Jan den Boer

Voorzitter

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Secretaris

Johnny Sikkema

Johnny Sikkema

Penningmeester

Piet Wiersema

Piet Wiersema

Algemeen lid

Ab Reitsma

Ab Reitsma

Algemeen lid

Kornelia Keizer

Kornelia Keizer

Beheerster

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.