...

Historie

Spiekhoes: Dorpshuis van een historisch en trots dorp

Deze historie en trots van Spijk hebben we ook in het Spiekhoes tot leven gebracht. Zo hebben we met de naam- en kleurstelling van onze zalen, wanden en meubilair ‘buiten naar binnen’ gehaald: De Wierdezaal, de Cereszaal, Pomphoes, Wad?, Kwelderzaal en ‘t Riet. Met de kleuren van ons meubilair: lichtgeel, lichtblauw, lichtgrijs en lichtgroen en de fotowanden, komt de natuur in de omgeving van Spijk binnenin tot zijn recht. De tussenwand van de Wierdezaal en de Cereszaal vermeld 4 coupletten van het Spiekster Laid.  De eerste twee coupletten in de Wierdezaal, het derde en vierde couplet in de Cereszaal.

Hieronder vindt u dit Spiekster Laid:

SPIEKSTER LAID
Wel zel nait de lof bezingen, van ain dörp zo mooi as Spiek?
Want op ’t Hogeland gain aine, is aan onze ploats geliek.
Van Veldzicht tot aan ‘d Hutten, van Ol Börcht tot Mörgenster.
Overal toch lacht joe ’t tegen, van noabie en ook van ver (bis).

Zai de kerk en toren stoatig, doar ais ien het midden stoan.
’n Mooie gracht omsingelt ’t weerdig. Woar de eenden zwemmen goan.
Kiek de Meulen lustig draaien, dei zo hoog de wieken zwaait
’t is gezellig bie de hoaven, ain en al bedrievighaid (bis)

As ie ’t oog wat verder sloagen over laand en veld en wei.
Is het glad om te behoagen; ’t golvend koren, ’t dartel vei
Mooi ploatsen, prachtig aanlegd. Braide grachten doarom tou.
Woarin stoatig zwoanen zwemmen, tot genot van boer en vraauw (bis)

’t Allermooist is ’t wel op kwelders, woar de zee zo lustig fluit.
Toerloos knabbeln er de waggels, woar het wier en knapper gruit.
Nooit huif ie doar spoukig wezen, ’t is nait daip door op het wad.
Goa gerust moar vissen, zwemmen, pootje boaden ien het nat (bis)

Aiweg mooi is ’t doar te wezen, veur wel holt van aizoamhaid.
Goa doar kiek’n en schulpen lezen, hail allaain of mit joen maid.
Is gain ain dei joe komt steuren, bie de diek of tussen ’t rait.
Vertel mekoar mor de gehaimen, want de vissen klikken nait (bis)

Wetenswaardigheden

Het Spiekster Laid is geschreven door de rasechte Spiekster Piet Buitenwerf (1931-1998). Het lied wordt gezongen op de wijs van: ‘Vreugde Vreugde Louter Vreugde’. De derde zin van het lied verwijst naar (voormalige) boerderijen en plekken in/rondom Spijk.

    • Veldzicht: voormalige boerderij van fam. Priem aan de Spijkster Oudedijk.
    • ‘d Hutten: omgeving voetgangersbruggetje ‘Huttentil’ aan de Tweehuizerweg.
    • Ol Börcht: de huidige ‘Börghstee’ aan de Nesweg 25.
    • Mörgenster: Voormalige boerderij op de plaats waar Google een Datacenter heeft in de Eemshaven.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.