...

Over ons logo

Het verhaal achter ons logo

De Andreaskruizen zijn kenmerkend voor het dorp Spijk. Dit geldt ook voor de kleuren. Je ziet ze o.a. in het Wapen van Spijk, de Spijkster Vlag, de logo’s van Dorpsbelangen Spijk en Spijk.net, de school ’t Maar en dus bij het logo van het Spiekhoes. De Andreaskerk als middelpunt van het dorp, waarop vanuit elke windstreek straten uitkomen en mensen bij elkaar brengt. Deze spilfunctie vervult het Spiekhoes ook. De kleur en verschillende grootte van de kruizen staan voor de diversiteit aan mensen. Iedereen is welkom. We zijn:

  • er voor elkaar en met elkaar
  • een spil in dienst van het dorp
  • trots en verbindend

Kom. Ontmoet. Vier.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.