...

Nieuwe website live!

mei 30, 2022 | Algemeen | 0 Reacties

Je ziet het! Nét voorafgaand aan de feestweek valt onze Openingskrant in de brievenbus en is de website af. De feestweek is voor veel dingen een goede deadline. Ook voor deze site ;).

De website en de krant zijn twee van de vele losse eindjes die er, na de grote verbouwing van ons dorpshuis, nog zijn. We werken dan ook stug door om ook de laatste puntjes op de i te zetten. Gelukkig is er ook al heel veel gebeurd en daar zijn we supertrots op. Bij het Spiekhoes zijn we helemaal klaar voor de Feestweek. We hebben er superveel zin in. Hopelijk jullie ook?

We zien jullie graag bij één van de leuke activiteiten van de Feestwijk Spijk!

Tot ziens!

Hartelijke groeten,
Team Spiekhoes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.