...

Verslag | Staait ’n Bisschop veur Stad

mei 31, 2023 | Algemeen | 0 Reacties

Zaterdag 20 mei 2023 was een gedeelte van het Spiekhoes omgetoverd tot een heus theater. De bezoekers werden ontvangen in de huiskamer van het dorpshuis welke nu fungeerde als een foyer. Menigeen vroeg zich op dat moment af waar het podium was. Dat werd later duidelijk.

Nadat alle gasten zich hadden verzameld en ze een mooie voorstelling was toegewenst gingen de deuren open van de Cereszaal en zat men opeens in het theater. De Cereszaal was hiervoor extra verduisterd en het podium vergroot en verhoogd. Doordat de zaal niet zo groot was gaf dit een gevoel dat men bijna onderdeel was van het schouwspel. We hebben veel complimenten ontvangen over deze opzet.

Na afloop van de voorstelling is er nog een verloting gehouden. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door het Eemshotel, Restaurant Eemshaven en Domino’s. Als organisatie zijn we tevreden over de opkomst en gaan we dit zeker een vervolg geven. 

Activiteiten Spiekhoes
Johnny Sikkema

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.