...

Winter Update MFC Spijk

feb 16, 2023 | Algemeen | 0 Reacties

Barkrukken van het Dorpsbudget 

Vanuit het dorpsbudget mogen we van Dorpsbelangen een aantal barkrukken kopen. We hebben mooie krukken uitgezocht met een bekleding die goed kleurt bij de styling van ons dorpshuis. Ook kiezen we voor krukken met bekleding, omdat alle kleine beetjes helpen om de akoestiek in de huiskamer wat aangenamer te maken. Eerder is de TV voor de jeugd bekostigd vanuit het dorpsbudget. Hierbij willen we dorpsbelangen dan ook hartelijk bedanken. #Dankjewel!

Bijna 5.000 uur aan vrijwilligerswerk!

Tegen alle vrijwilligers zeggen we graag: super bedankt voor alles! Zonder jullie was het allemaal niet gelukt. Alle vrijwilligers samen hebben tot nu toe al 4.600 uur gesloopt, geklust, gebouwd, pannen gelegd, gesjouwd en geschilderd. Als we voor al deze uren professionals hadden moeten betalen, had ons dat zeker € 200.000 gekost. Dus klussen in het MFC is niet alleen nuttig en gezellig, het levert ons ook zeker wat op. Bedankt iedereen!

Buren bedankt!

Ook al onze buren aan de Nesweg, Hoofdweg-zuid, het Kerkpad en de Achteromweg willen we graag bedanken voor jullie begrip. Want ook wij hebben liever een goede buur dan een verre vriend!

Verwarming & Akoestiek

Inmiddels is iedereen wat warm gedraaid in ons dorpshuis. Soms wordt het zelfs iets te warm. We merken dat we veel geduld nodig hebben om deze opstartproblemen te verhelpen. Dat geldt niet alleen voor de verwarming, maar ook voor de akoestiek. Op dit moment wordt aan beide uitdagingen hard gewerkt om deze te verhelpen. Mocht je goede ideeen hebben of ben jij een expert op het gebied van akoestiek of verwarming? Meld je gerust bij het bestuur, want misschien ben jij diegene met dé oplossing!?

Groot Openingsfeest in het voorjaar!

Een heus feest mag natuurlijk niet ontbreken als het straks echt af is en ook personeel en vrijwilligers goed de weg weten en ingewerkt zijn. De officiële opening houden we daarom in het voorjaar. Tijdens de grote opening maken we de naam bekend en zullen ook de bar en dansvloer geopend zijn. Houd vooral Facebook, Spijk.net en je brievenbus in de gaten!


Groeten van het MFC-bestuur

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.